<div align="center"> <h1>Klub Tańca Towarzyskiego ZAMEK w Lublinie.</h1> <h3>Taniec towarzyski. Nauka tańca.</h3> <p>taniec, nauka tańca</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://labsql.pl/przemek/zamek" rel="nofollow">http://labsql.pl/przemek/zamek</a></p> </div>